Władze Stowarzyszenia

Aktualny skład Zarządu SKPP

PREZES
insp. Andrzej Kląskała (w/s)

WICEPREZES
mł. insp. Zbigniew Beczyński (w/s)

CZŁONEK ZARZĄDU
insp. Marcin Brzeziński (w/s)
mł. insp. Marek Biziuk (w/s)
mł. insp. Maria Pawęska-Jaremek (w/s)
mł. insp. Zbigniew Strugała (w/s)

SKARBNIK
mł. insp. Leszek Kulik (w/s)

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący:
mł. insp. Czesław Oczkowicz (w/s)
członkowie:
insp. Leszek Zagórski
insp. Arkadiusz Rawski (w/s)
mł. insp. Piotr Krzysztoń


Oddział Warszawa

PREZES
insp. Jan Strzeliński (w/s)

WICEPREZES
mł. insp. Marek Luty (w/s)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
mł. insp. Krzysztof Lachowski (w/s)
mł. insp. Paweł Rybicki (w/s)

KOMISJA REWIZYJNA
insp. Jerzy Skrycki (w/s)
mł. insp. Stefan Dziewulski (w/s)
mł. insp. Edward Kirylak (w/s)


Koło Wielkopolska

KOORDYNATOR
mł. insp. Ryszard Balczyński (w/s)