W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Członkowie SKPP ponownie ławnikami

W związku w wyborami na kolejną kadencję sędziów społecznych w sądach okręgowych i rejonowych Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej gratuluje wyboru na ławnika sądowego członkom Stowarzyszenia, wybranym na kadencję w latach 2016-2019.
Kontynuowanie aktywności publicznej poprzez pełnienie funkcji ławnika sądowego jest wykorzystaniem w interesie społecznym doświadczenia życiowego i zawodowego byłej kadry policji związanego z profesjonalnym stosowaniem prawa. Jest także przedłużeniem aktywności społecznej i publicznej.

Ławnikami zostali:

- mł. insp. Violetta Brodziak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- mł. insp. Henryk Czum w Sądzie Rejonowym w Jaworze na III kadencję,
- mł. insp. Tadeusz Kudryński w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na III kadencję,
- mł. insp. Wiesław Lisowski w Sądzie Okręgowym w Legnicy,
- mł. insp. Maria Lizak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na II kadencję,
- mł. insp. Marek Luty w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
- insp. Mirosław Skarul w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na II kadencję,
- insp. Jan Strzeliński w Sądzie Okręgowym w Warszawie na II kadencję,
- mł. insp. Henryk Wójcik w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na II kadencję.

Zarząd gratuluje wybranym także odwagi i aktywności społecznej na rzecz dobra publicznego oraz wyraża uznanie za dalsze kreowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy policji i całego naszego policyjnego środowiska zawodowego po zakończeniu aktywnej służby.