Wyróżnienia dla ławników

W dniu 14 grudnia 2015 r. w trakcie uroczystości związanej z zakończeniem kadencji i sprawowania funkcji ławnika w latach 2012 - 2015, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyróżnił część ławników. Podziękowania otrzymali Jerzy Rohoziński i Andrzej Kląskała z III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.