Piknik SKPP z okazji Święta Policji 2016

Z okazji Święta Policji (oficjalne, wojewódzkie uroczystości odbędą się w dniu 9 sierpnia br. przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu) Zarząd proponuje w dniu 5 lub 6 sierpnia br. jednodniową imprezę turystyczno-biesiadną:

- koło Kamiennej Góry z możliwością zwiedzenia podziemnych sztolni "Arado" (gdzie prowadzono prace
projektowe pocisku V-1 i rakiety V-2) lub/oraz barokowej Bazyliki w Krzeszowie (odnowionej, m.in.
freski i krypty Piastów). Mamy rezerwację na 5 sierpnia br. (piątek)

lub

- koło Świdnicy ze zwiedzaniem zamku Książ w Wałbrzychu (sprawdzamy możliwość rezerwacji miejsca
biesiady na 6 sierpnia - sobota).

Czekamy na zgłoszenia!!!