W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Stanowisko Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z 2 grudnia 2016 w sprawie ustawy obniżającej emerytury mundurowe

Stanowisko SKPP w sprawie ustawy obniżającej emerytury mundurowe rozesłane zgodnie z rozdzielnikiem.

Stanowisko dostępne tutaj.

Wniosek SKPP z dnia 7 grudnia 2016 r. o odrzucenie projektu ustawy i interwencję poselską dot. pozbawiania stanowisk i zwalniania policjantów przyjętych do służby przed 1990 rokiem, przekazany do: Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego PSL, Klubu Poselskiego Nowoczesna, Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów, Kancelarii Sejmu RP.

Wniosek dostępny tutaj.