Stanowisko Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z 2 grudnia 2016 w sprawie ustawy obniżającej emerytury mundurowe

Stanowisko SKPP w sprawie ustawy obniżającej emerytury mundurowe rozesłane zgodnie z rozdzielnikiem.

Stanowisko dostępne tutaj.

Wniosek SKPP z dnia 7 grudnia 2016 r. o odrzucenie projektu ustawy i interwencję poselską dot. pozbawiania stanowisk i zwalniania policjantów przyjętych do służby przed 1990 rokiem, przekazany do: Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego PSL, Klubu Poselskiego Nowoczesna, Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów, Kancelarii Sejmu RP.

Wniosek dostępny tutaj.