Sejm: zapytanie nr 1947 w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej/represyjnej

Sejm - odpowiedź MSWiA na zapytanie poselskie w sprawie możliwości (i wysokości) podwyższenia emerytury mundurowej przez funkcjonariuszy objętych ustawą represyjną za okresy pracy poza służbą, doliczane do emerytury, jak u każdego pracującego na zasadach powszechnego systemu emerytalnego, o wskaźnik 1,3%.

Zapytanie nr 1947
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Zgłaszający
Artur Gierada
Adresat
minister rodziny, pracy i polityki społecznej (adresat zmieniony)
minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu
12-01-2017
Data wysłania
03-02-2017
Odpowiedź
Odpowiadający
Sebastian Chwałek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data wpływu
28-02-2017
przedłużenie terminu odpowiedzi