Święto Policji 2017

W uroczystościach Święta Policji i 98. rocznicy powołania polskiej Policji w obchodach na terenie garnizonu dolnośląskiego w dniu 4 sierpnia 2017 r. delegacja Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystym apelu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu przy pomniku poległych w służbie milicjantów i policjantów. Wieniec od SKPP złożyła delegacja w składzie insp. Andrzej Kląskała, insp. Leszek Zagórski, mł. insp. Leszek Kulik, mł. insp. Dariusz Cybura.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli również w wojewódzkich uroczystościach we Wrocławiu. Także w trakcie powiatowych i miejskich obchodów Święta Policji na terenie kraju, w charakterze gości honorowych licznie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, wcześniejsi komendanci i zastępcy komendantów powiatowych w tych jednostkach.