Majowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (maj 2019, nr 5) „Dylematów Policyjnych”. Od jakiegoś czasu zwracamy uwagę na interesujące większe opracowania analityczne dotyczące problemów i stanu komunikacji drogowej i zbiorowej. Tym razem: „Mkną po szynach” – to o wrocławskich tramwajach, ale także o ulicznych absurdach tworzonych radośnie w magistracie, w rodzaju zmniejszania przepustowości ulic, dostępnej szerokości jezdni i likwidacji jednego z dwóch dotychczas pasów ruchu. A to wszystko podobno dla poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 4 (169) kwiecień 2019

Powinny cieszyć, ale także nie uspokajać i zobowiązywać do eliminowania błędów oraz ofiarnej i odpowiedzialnej służby, najnowsze badania statystyczne, według których działalność policji cieszy się, spośród instytucji życia publicznego, najwyższą, bo 75-procentową, aprobatą społeczną. Najbardziej chyba przykuwa w numerze uwagę czytelników tekst oraz zdjęcia z prezentacji proponowanych nowych policyjnych mundurów wyjściowych, nawiązujących w tonacji i oznaczeniach do tradycji służby z międzywojennego dwudziestolecia. Są też w tym wydaniu miesięcznika opisane postacie patronów trzech kolejnych wojewódzkich garnizonów, a w tym dolnośląskiego. Został nim przedwojenny policjant kom. Józef Biniaś, jedna z pierwszych ofiar zbrodni katyńskiej. W części prawnej numeru znajdziemy cz. 2 opracowania o procedurze zwolnienia policjanta ze służby.

Czytaj dalej

Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2019, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Niezaprzeczalnym atutem miesięcznika jest fakt, że „Dylematy” współredagowane są przez policjantów z różnych jednostek, co sprawia, iż bliskie są realiom służby. Na przykład w numerze bieżącym znajdujemy aż 16 takich publikacji, nie licząc stałej kolumny „Oficerowie prasowi informują”.

Czytaj dalej

Marcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (marzec 2019, nr 3) „Dylematów Policyjnych”. Jeśli uznamy, że tytuły z wnętrza numeru rzucone na stronę tytułową pisma oddają to, co redakcja uważa za ważne w numerze, to prześledźmy. „Kolizja i wypadek” – tytuł mówi wszystko. „Bezpieczne hasła internetowe” – o powszechnych (niebezpiecznych) praktykach Polaków. „To już plaga” – o niszczeniu boisk przez wandali. „Więcej mandatów” – wiadomo, że chodzi o drogowe. „Za mało inwestycji?” – o zakorkowanym Wrocławiu. Na deser pozostaje powracający felieton „do refleksji” – głównie o bezmyślnej dekomunizacji przestrzeni publicznej. Polecamy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” marzec 2019

Przestępczość narkotykowa rozlała się na tyle szeroko, że niezbędna i pożyteczna jest mobilizacja różnych struktur i sił. Garnizon stołeczny może się chlubić aktywnością i efektami pracy tamtejszego wydziału do walki z przestępczością narkotykową. O tym właśnie mówi artykuł podsumowujący paroletnią działalność tej komórki. Kolejny raz zwracamy też uwagę na „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Przyda się każdemu pełnosprawnemu, szczególnie myślącemu z wyższością o swej pełnosprawności.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 2 (167) luty 2019

Uwagę przykuwa relacja o sprawie Tadeusza Komendy, w aspekcie w ogóle pomyłek sądowych, to znaczy niesprawiedliwości w majestacie prawa. Ciekawość co do skutecznej obsługi i sprawności funkcjonowania budzi prezentacja nowych pistoletów, słoweńskiej produkcji, w które wyposażona zostanie polska policja. Dział „Cyberzagrożenia” zawiera w tym numerze ostrzeżenia przed pfishingiem, to znaczy formą oszustwa polegającą na podszywaniu się pod firmy lub osoby w celu wyłudzenia chronionych informacji.

Czytaj dalej

Oświadczenie Redakcji "Dylematów Policyjnych"

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27 grudnia 2018 r. oświadczenia insp. Marcina Brzezińskiego o zawieszeniu współpracy z Redakcją miesięcznika "Dylematy Policyjne", publikujemy treść oświadczenia "Od redakcji" zamieszczonego w lutowym wydaniu miesięcznika.

Od redakcji

Nasi wierni czytelnicy zauważyli zapewne brak felietonu Marcina Brzezińskiego. Jego nieobecność wiąże się z pewną popełnioną przez nas niezręcznością, którą chcemy wyjaśnić. Spowodował ją dopisek od redakcji o brzmieniu: Poglądy, opinie i oceny, wyrażone w tekście są  wyłącznie poglądami autora tekstu.  Umieszczony był on pod tekstem „Psia służba czyli ballada o Philipie Marlowe” w grudniowym numerze „Dylematów”.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” styczeń 2019

Z okazji 100-lecia policjipatronem Komendy Stołecznej Policji został wybrany Komendant Policji Państwowej m.st. Warszawy w latach 1934-39 podinsp. Marian Stefan Kozielewski, starszy brat legendarnego „kuriera z Warszawy” Jana Karskiego, żołnierz Legionów, konspirator czasu wojny, więzień Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego, postać będąca wzorem dla następnych pokoleń policjantów. Kontynuowany w numerze jest „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 12 (165) grudzień 2018

Należy zwrócić uwagę na publikację o katowickim policyjnym eksperymencie „Dziecko i nieznajomy” i kampanii społecznej „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. Kampania ta ma służyć przestrzeganiu przed pozostawianiem dzieci bez opieki oraz nauce asertywnej postawy dzieci w kontakcie z obcymi. Jest też dekalog zasad „Jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie”, który powinien być przydatny rodzicom i opiekunom.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej - na co zwrócić uwagę w minionym kwartale?

W numerze 10 (163) z października 2018 r. „POLICJA 997” w dziale prawnym znalazło się opracowanie „Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przygotowawczym”, przybliżające nowe zasady związane z ochroną danych osobowych w prawie unijnym, a w tym w tzw. dyrektywie policyjnej. Chodzi w szczególności o przetwarzanie tych danych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pożyteczne dla policyjnych dyżurnych są rady jak się zachować wobec potencjalnych samobójców w artykule „Prewencja samobójstw”, a interesujące są związane z samobójstwami „fakty, mity i stereotypy”.

W numerze z października 2018 r. „Stołecznego Magazynu Policyjnego” zaskoczyć może czytelnika (bo któż by się tego spodziewał?) treść artykułu o uniwersyteckim wykładzie inauguracyjnym prof. Ewy Łętowskiej o podobieństwie prawa i opery. Przyda się policjantom (ale nie tylko) „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Czytaj dalej