W dziale "Publikacje" zamieszczamy artykuły prasowe związane z działalnością Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, artykuły i inne publikacje autorstwa policjantów oraz publikacje dotyczące spraw Policji. Publikujemy również twórczość literacką członków SKPP.

Zapraszamy.

Prokuratorska "Magdalenka"

Felieton autorstwa insp. Marcina Brzezińskiego ukazał się w grudniowym wydaniu Dylematów Policyjnych w 2015 roku w związku z trzecim wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie uniewinniającym policjantów od zarzutów stawianych przez prokuraturę.

Czytaj dalej

Wywiad z insp. Jackiem Gałuszką w "Wiadomościach Oławskich"

Pokręcone, przerwane służbowe kariery, zaskoczenie, itp.: tak możemy zaprezentować artykuł-wywiad, który ukazał się w oławskiej Gazecie Powiatowej "Wiadomościach Oławskich" z byłym komendantem powiatowym policji w Oławie, Strzelinie i Oleśnicy, a także Z-cą Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Jackiem Gałuszką.

Czytaj dalej

"Zespoły antykonfliktowe Policji" w policyjnej praktyce zabezpieczania zgromadzeń

Autor"Zespoły antykonfliktowe Policji i koncepcja LPP oraz strategia 3D" - inne spojrzenie na realizację przez Policję zadań z zakresu komunikacji społecznej, wykorzystywanej w efektywnym „kontrolowaniu tłumu”. W załączeniu publikujemy artykuł, który ukazał się w numerze 4(26)/2013 "Kwartalnika Policyjnego" CSP.

Czytaj dalej