Sekcja sportu i rekreacji SKPP
"INTEGRACJA POPRZEZ SPORT"

  W tym dziale:  Oferty Sekcji Sportowej SKPP  ♦  Policyjny zespół piłki nożnej pod patronatem SKPP

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY:

I. SPORTY ZESPOŁOWE

mł. insp. Bogdan Wruszczak
insp. Janusz Patykowski

II. SPORTY WODNE

1. NURKOWANIE
mł. insp. Paweł Klimek

2. WINDSURFING
mł. insp. Andrzej Sójka

3. ŻEGLARSTWO
mł. insp. Janusz Lech
podinsp. Tomasz Jędrzejowski

III. STRZELECTWO, TENIS STOŁOWY

podinsp. Mirosław Mulczyk

IV. SPADOCHRONIARSTWO

mł. insp. Zbigniew Beczyński

V. SPORTY ZIMOWE, IMPREZY ROWEROWE

podinsp. Roman Herezo
mł. insp. Zbigniew Markowski


Wszyscy członkowie Zespołu są pozasłużbowo pasjonatami poszczególnych dziedzin sportu i w większości czynnie je uprawiają. Zadaniem Zespołu Programowego jest przygotowanie oferty Stowarzyszenia skierowanej zarówno do zrzeszonej jak i niezrzeszonej kadry kierowniczej Policji oraz do całego środowiska policyjnego.
Oferta dotyczy kursów i szkoleń z poszczególnych dyscyplin sportowych oraz organizacji i współorganizacji zawodów, turniejów i imprez połączonych z rekreacją, także dla „niesportowej” części kadry i policjantów oraz ich bliskich.

ZAPRASZAMY INNYCH POLICYJNYCH PASJONATÓW SPORTU I CZYNNEJ REKREACJI DO PRACY W ZESPOLE PROGRAMOWYM ORAZ CZEKAMY NA POMYSŁY, INICJATYWY I UWAGI.