Członkowie SKPP delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kadencji na lata 2019-2022

Rekomendowani przez Zarząd SKPP oraz Zarząd FSSM RP, jako przedstawiciele i delegaci środowisk służb mundurowych: insp. Bogdan Zuba, insp. Jan Strzeliński oraz mł. insp. Zdzisław Mirecki uczestniczyli w dniu 1 października 2019 r. w V Sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Obrady w Muzeum POLIN w Warszawie, otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Czytaj dalej

Zapowiadane w lutym 2017 rozdrobnienie Związków Zawodowych w Policji faktem!

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych.

Czytaj na stronie Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Z wnioskiem o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą przyznania policjantom i funkcjonariuszom Służby Więziennej prawa zrzeszania się w związkach zawodowych wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Czytaj dalej

Podziękowania

Wszystkim tym, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w kampanii wyborczej do Europarlamentu, wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli w tych wyborach zasiadając w komisjach wyborczych, oraz wszystkich tym, którzy po prostu wzięli odpowiedzialność za przyszłość Polski w swoje ręce i poszli do urn wyborczych w ostatnią niedzielę,
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Prezydent i Zarząd FSSM RP

29.05.2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r. - informacje

Obwodowe Komisje Wyborcze

- podobnie jak w wyborach do organów samorządowych w 2018 r., Zarząd SKPP we Wrocławiu ponownie przeprowadził nabór i rekomendował na członków komisji wyborczych 10 osób ze środowiska mundurowego, w tym członków SKPP. Poza udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych, przy głosowaniu i liczeniu głosów, ważną rolą członków komisji jest również społeczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów. W jesiennych wyborach w 2018 r. z rekomendacji SKPP członkami Obwodowych Komisji Wyborczych (do przeprowadzenia głosowania oraz do liczenia głosów) zostało 30 osób z naszego mundurowego środowiska.

Jak oddać ważny głos w wyborach do PE?

Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania.

Czytaj dalej

List otwarty mł. insp. Pawła Wojtunika, byłego dyrektora CBŚ i szefa CBA, do służb mundurowych

Do zapoznania na stronie internetowej FSSM RP.

Spotkanie z kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego 16 maja 2019

W dniu 16.05.2019 r. o godz. 16:00 w Creatorze "Strefie Spotkań" we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 odbędzie się spotkanie środowisk służb mundurowych z kandydatami do Parlamentu Europejskiego - byłą posłanką Małgorzatą Sekuła-Szmajdzińską, senatorem Jarosławem Dudą, Julią Rokicką z partii Zieloni oraz z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z Andrzejem Rozenkiem, gen. Tadeuszem Frydrychem (SG) i płk. Henrykiem Budzyńskim (Wiceprezydent FSSM).

Zapraszamy.

Zakaz „dorabiania” przez policyjnych emerytów!

W związku z pytaniami o wiarygodność przedmiotowej informacji potwierdzamy, że taki wniosek został został złożony w w Sejmie. Autor petycji -?

Komisja ds. spraw petycji zajmie się wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zakazu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania emerytury policyjnej przez policjantki i policjantów przed ukończeniem 60/65 roku życia.

Czytaj dalej

Komunikat FSSM RP o poparciu protestu Federacji Służb Mundurowych

POPIERAMY PROTEST FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera protest i wszelkie działania policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmierzające do poprawy warunków pełnienia służby, podniesienia uposażeń i przywrócenia pełnopłatnych zwolnień lekarskich oraz wcześniejszych (korzystniejszych) przepisów emerytalnych. My, byli żołnierze i funkcjonariusze, doskonale wiemy, czym jest i jakiego poświęcenia wymaga służba. To poświęcenie i ogromna odpowiedzialność muszą być adekwatnie rekompensowane.

Dlatego Wy, nasi młodsi Koleżanki i Koledzy – wszelkimi dostępnymi prawem sposobami doprowadźcie do tego, by rząd podjął z Wami konkretne rozmowy i nie dajcie się nabrać na jakieś czcze obietnice.

Jesteśmy z Wami!

Czytaj na stronie FSSM RP

Apel Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Apel odczytany przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie podczas uroczystych obchodów "100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie".

Czytaj na stronie FSSM RP