Apel III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Wybory te wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie  i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o sile najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

(...)

Przeczytaj cały apel

Spotkanie z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

W dniu 22 stycznia 2018 roku członkowie Zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. Jan Strzeliński, mł. insp. Marek Luty, mł. insp. Robert Makowski i insp. Jarosław Konończuk, spotkali się z powołanym 11 grudnia 2017 r. Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem.

W trakcie spotkania przedstawiciele SKPP zapoznali Komendanta Stołecznego z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia – zarówno w sferze szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów jak i różnych form pomocy  udzielanej policjantom, emerytom oraz ich rodzinom.

Sejm: zapytanie nr 1947 w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej/represyjnej

Sejm - odpowiedź MSWiA na zapytanie poselskie w sprawie możliwości (i wysokości) podwyższenia emerytury mundurowej przez funkcjonariuszy objętych ustawą represyjną za okresy pracy poza służbą, doliczane do emerytury, jak u każdego pracującego na zasadach powszechnego systemu emerytalnego, o wskaźnik 1,3%.

Czytaj dalej

"Polowanie na ludzi starych, schorowanych i bezbronnych". Apel o zmianę ustawy represyjnej!

Spotkanie - Konferencja w sejmie w dniu 27 marca br. zainicjowana w trakcie Konferencji w Soczewce w dniach 28.02-02.03.2017 r.

Czytaj na stronie Polsat News.

Relacja tv z Sejmu.

Nowy projekt ustawy "degradacyjnej"

Nowy projekt ustawy "degradacyjnej", poprawionego projektu MON z 14 grudnia 2016 r. o odebraniu stopni wojskowych.

Do pobrania tutaj.

Nasza wcześniejsza publikacja w tej sprawie z 21.12.2016 r.: Kolejne szaleństwo! Projekt ws. odebrania stopni wojskowych

Emeryci i renciści MSWiA do weryfikacji

Czytaj na Onet.pl.

Czytaj w Gazecie Prawnej.

Nowy Związek Zawodowy w Policji?

Czytaj tutaj.

Komunikat NSZZP

Pismo posła Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie ustawy obniżającej "emerytury mundurowe"

Pismo posła Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie ustawy obniżającej "emerytury mundurowe".

list . informacja