Nowa opinia prawna prof. Chmaja dotycząca projektu ustawy z listopada

Opinia dostępna tutaj.

Zgromadzenie publiczne - protest FSSM przed Sejmem RP w dniu 2 grudnia, godz. 16:00

W dniu dzisiejszym złożono zgłoszenie o zgromadzeniu publicznym do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Warszawy.

Cel zgromadzenia:
protest przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz zwalnianiu policjantów ze służby

Czytaj dalej

Informacja PAP

Sejm: w piątek debata nad projektem zmian w "ustawie dezubekizacyjnej"

Sejm zdecydował w głosowaniu, że jeszcze na tym posiedzeniu zajmie się projektem noweli "ustawy dezubekizacyjnej", według którego emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.

Czytaj dalej

Pilna informacja

W piątek 2 grudnia br. ma odbyć się pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy represyjnej zmniejszającej emerytury mundurowe MSWiA.

Druk sejmowy

Emerytury mundurowe - informator o faktycznej wysokości uposażeń

W związku z nieprawdziwymi informacjami o wysokości emerytur mundurowych w MSWiA, podawanymi jako główny argument uzasadniający projekt nowej ustawy o ich obniżeniu, zamieszczamy "Informator - Emerytury Mundurowe" opracowany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i kolportowany w SKPP na początku II połowy br.

Informator - Emerytury Mundurowe

Oświadczenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego

Kolejny dokument w sprawie projektu ustawy z ZW NSZZP Poznań.

Oświadczenie

Uchwała Zarządu oraz Pismo i Stanowisko FSSM RP w sprawie projektu ustawy

Uchwała Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Pismo i Stanowisko FSSM RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Zarządu FSSM RP

Pismo FSSM

Stanowisko FSSM RP

List otwarty NSZZ policjantów KGP do premier Beaty Szydło ws. ustawy dezubekizacyjnej

Zamieszczamy list otwarty NSZZ policjantów KGP do premier Beaty Szydło ws. ustawy dezubekizacyjnej.

List otwarty

Posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W obradach FSSM RP w dniu 24 listopada br. Zarząd SKPP reprezentował mł. insp. Krzysztof Lachowski, członek Zarządu SKPP O/Warszawa.

Treść notatki z przebiegu obrad Zarządu FSSM - po zalogowaniu.

W zakresie projektu "Apelu" środowisk mundurowych do Prezydenta RP, przekazano do Zarządu Federacji stanowisko i uwagi SKPP.

"Apel" - Stanowisko SKPP: po zalogowaniu.

"NOWY" projekt ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb ochrony państwa

"NOWY" projekt ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb ochrony państwa oraz uwagi i stanowisko projektodawcy (MSWiA) m.in. do opinii SEiRP i Policyjnych Związków Zawodowych.

Projekt przedmiotowej ustawy będzie głównym tematem listopadowego posiedzenia Zarządu Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
.

Czytaj dalej