Spotkanie w Zarządzie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 17 lutego br. w Warszawie przedstawiciel SKPP uczestniczył w obradach Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poświęconych aktualnej działalności w strukturach ministerstwa obrony, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. Środowisko policyjne reprezentowali członkowie Federacji - SEiRP, Stowarzyszenie Komendantów Policji z Małopolski oraz Stowarzyszenie Generałów Policji RP.

Czytaj dalej

25. rocznica ustawy o Policji

W dniu 23 kwietnia br. w gmachu Sejmu RP pod patronatem marszałka Sejmu odbyła się konferencja popularnonaukowa poświęcona 25-leciu uchwalenia ustawy o Policji. Organizatorem uroczystości był komendant główny Policji oraz parlamentarny zespół ds. służb mundurowych. Szeroko reprezentowane były środowiska naukowe, prawnicze oraz policyjne. Na konferencję zaproszeni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Czytaj dalej

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Narada kadry kierowniczejW Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się Narada Służbowa Kadry Kierowniczej Policji. W spotkaniu udział wzięli Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nadinsp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji, zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, pełnomocnicy komendanta głównego, komendanci szkół Policji oraz komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi.

Więcej: policja.pl

Przedstawiciele SKPP jako obserwatorzy posiedzenia Zarządu FSSM

Dnia 11 listopada 2014 roku prezes SKPP inspektor Andrzej Kląskała oraz reprezentujący warszawski Oddział SKPP inspektor Jan Strzeliński i młodszy inspektor Marek Luty, na zaproszenie prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisława Czarneckiego, uczestniczyli w roli obserwatorów posiedzenia Zarządu FSSM w Warszawie. Zapoznali się z bieżącą problematyką dotyczącą środowisk służb mundurowych i podczas obrad przekazali informację o działalności SKPP jako organizacji grupującej zarówno policjantów w stanie spoczynku, jak i w służbie czynnej.

http://www.fssm.pl/

Robocze spotkanie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 22 października 2014 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Działoszyńskim oraz Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robertem Żółkiewskim.

Czytaj dalej

Spotkanie przedstawicieli SKPP z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W Warszawie 22 października 2014 r. przedstawiciele SKPP spotkali się z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych inspektorem Zdzisławem Czarneckim, który przedstawił program działania, statutowe cele oraz aktualne problemy środowiska służb mundurowych, którymi zajmuje się federacja. Zaproponował on nawiązanie ścisłej współpracy celem zwiększenia skuteczności podejmowanych działań i zaprosił SKPP do wstąpienia w skład federacji.

http://www.fssm.pl/

Spotkanie w Sejmie nt. „Aktualne problemy służb mundurowych i problematyka współdziałania”

W dniu 1 kwietnia 2014 w Sejmie odbyło się spotkanie posłów Klubu Parlamentarnego SLD z przedstawicielami stowarzyszeń i związków służb mundurowcy zrzeszonych w FSSM. Ze strony SLD w spotkaniu brali udział: Jerzy Wenderlich - Wicemarszałek Sejmu (gospodarz spotkania), Jerzy Miller - przewodniczący SLD, Krzysztof Gawkowski - Sekretarz Generalny SLD, Bogusław Liberadzki - poseł do Euro parlamentu, Stanisława Prządka - Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Wziątek - Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Anna Bańkowska - Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Artur Ostrowski - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki - Przewodniczący SLD w Warszawie oraz Krystyna Łybacka - Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która prowadziła spotkanie.

Czytaj dalej

Forum policyjnych stowarzyszeń i organizacji społecznych działających w garnizonie dolnośląskim - 27 lutego 2014

forumW dniu 27 lutego br. w Domu Klubowym KWP we Wrocławiu na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej odbyło się spotkanie policyjnych stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie garnizonu dolnośląskiego z komendantem wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciechem Ołdyńskim.

Czytaj dalej

NSA: policjantom na emeryturze nie należy się zwrot wydatków za remont lokalu

uchwałaNaczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego. A postępowanie administracyjne wszczęte przez byłego funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

Czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu 7 listopada 2013

Spotkanie z komendantemW dniu 7 listopada 2013 r. w siedzibie SKPP odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego z zarządem Stowarzyszenia w składzie poszerzonym o członków kierujących programowymi inicjatywami SKPP oraz członków reprezentujących także Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Czytaj dalej