Współpraca SKPP ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu

W dniu 7 maja 2016 r. w Karpaczu odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu zs. w Jeleniej Górze. Podczas obrad, w których uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz dwaj wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu, wysłuchano m.in. wystąpienia reprezentanta Zarządu Głównego SEiRP Zdzisława Bartula, skarbnika i rzecznika prasowego tej kilkunastotysięcznej organizacji policjantów w stanie spoczynku, który przedstawił zebranym szczegółową problematykę poruszaną na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP w Sułkowicach oraz wyniki prac porównawczych statusu materialnego tej naszej grupy zawodowej w stosunku do innych tzw. nieskładkowych środowisk budżetowych jak np. nauczyciele, rolnicy z KRUS czy górnicy, których średnie dochody są porównywalne, a często wyższe niż środowisk mundurowych.

Czytaj dalej

Pismo Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do ministra spraw wewnętrznych

W nawiązaniu do informacji o spotkaniu w dniu 17 lutego br. w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, w załączeniu publikujemy treść pisma skierowanego w dniu 04.03.2016 r. do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka w sprawie publicznych wypowiedzi wiceministra J. Zielińskiego o toczących się pracach nad zmianą zasad naliczania emerytur mundurowych dla byłej kadry tych służb. Ponieważ do chwili obecnej MSWiA nie udzieliło odpowiedzi na pismo oraz nie zajęło żadnego stanowiska w przedmiotowej sprawie Zarząd FSSM postanowił opublikować jego treść.

Czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu

W dniu 31 marca br. odbyło się spotkanie poszerzonego składu Zarządu Stowarzyszenia z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Arkadiuszem Golanowskim. Komendantowi wojewódzkiemu przedstawiony został szeroki zakres i główne kierunki działalności Stowarzyszenia, a w tym jako najważniejsza funkcja – praca na rzecz integracji środowiska policyjnego i wyzwalanie w różnych formach społecznej aktywności zarówno kadry w służbie czynnej, jak i będącej w stanie spoczynku.

Czytaj dalej

Spotkanie w Zarządzie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 17 lutego br. w Warszawie przedstawiciel SKPP uczestniczył w obradach Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poświęconych aktualnej działalności w strukturach ministerstwa obrony, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. Środowisko policyjne reprezentowali członkowie Federacji - SEiRP, Stowarzyszenie Komendantów Policji z Małopolski oraz Stowarzyszenie Generałów Policji RP.

Czytaj dalej

25. rocznica ustawy o Policji

W dniu 23 kwietnia br. w gmachu Sejmu RP pod patronatem marszałka Sejmu odbyła się konferencja popularnonaukowa poświęcona 25-leciu uchwalenia ustawy o Policji. Organizatorem uroczystości był komendant główny Policji oraz parlamentarny zespół ds. służb mundurowych. Szeroko reprezentowane były środowiska naukowe, prawnicze oraz policyjne. Na konferencję zaproszeni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Czytaj dalej

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Narada kadry kierowniczejW Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się Narada Służbowa Kadry Kierowniczej Policji. W spotkaniu udział wzięli Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nadinsp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji, zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, pełnomocnicy komendanta głównego, komendanci szkół Policji oraz komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi.

Więcej: policja.pl

Przedstawiciele SKPP jako obserwatorzy posiedzenia Zarządu FSSM

Dnia 11 listopada 2014 roku prezes SKPP inspektor Andrzej Kląskała oraz reprezentujący warszawski Oddział SKPP inspektor Jan Strzeliński i młodszy inspektor Marek Luty, na zaproszenie prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisława Czarneckiego, uczestniczyli w roli obserwatorów posiedzenia Zarządu FSSM w Warszawie. Zapoznali się z bieżącą problematyką dotyczącą środowisk służb mundurowych i podczas obrad przekazali informację o działalności SKPP jako organizacji grupującej zarówno policjantów w stanie spoczynku, jak i w służbie czynnej.

http://www.fssm.pl/

Robocze spotkanie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 22 października 2014 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Działoszyńskim oraz Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robertem Żółkiewskim.

Czytaj dalej

Spotkanie przedstawicieli SKPP z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W Warszawie 22 października 2014 r. przedstawiciele SKPP spotkali się z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych inspektorem Zdzisławem Czarneckim, który przedstawił program działania, statutowe cele oraz aktualne problemy środowiska służb mundurowych, którymi zajmuje się federacja. Zaproponował on nawiązanie ścisłej współpracy celem zwiększenia skuteczności podejmowanych działań i zaprosił SKPP do wstąpienia w skład federacji.

http://www.fssm.pl/

Spotkanie w Sejmie nt. „Aktualne problemy służb mundurowych i problematyka współdziałania”

W dniu 1 kwietnia 2014 w Sejmie odbyło się spotkanie posłów Klubu Parlamentarnego SLD z przedstawicielami stowarzyszeń i związków służb mundurowcy zrzeszonych w FSSM. Ze strony SLD w spotkaniu brali udział: Jerzy Wenderlich - Wicemarszałek Sejmu (gospodarz spotkania), Jerzy Miller - przewodniczący SLD, Krzysztof Gawkowski - Sekretarz Generalny SLD, Bogusław Liberadzki - poseł do Euro parlamentu, Stanisława Prządka - Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Wziątek - Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Anna Bańkowska - Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Artur Ostrowski - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki - Przewodniczący SLD w Warszawie oraz Krystyna Łybacka - Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która prowadziła spotkanie.

Czytaj dalej