Stanowisko Komisji Prawnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej

"I śmieszno, i straszno!" - stanowisko FSSM RP do pobrania tutaj.

Czytaj także na stronie FSSM RP.

Apel FSSM RP: "Dlaczego chcemy uchylenia emerytalnej ustawy represyjnej?"

Publikujemy apel Wrocławskiego FSSM RP: "Dlaczego chcemy uchylenia emerytalnej ustawy represyjnej?"

Apel do pobrania tutaj.

Ustawa represyjna - decyzje ZER i odwołania do sądu okręgowego

Komunikaty Zarządu SKPP:

W uzupełnieniu informacji dotyczących działań podjętych w ramach pomocy członkom SKPP, których obejmuje ustawa represyjna, Zarząd na podstawie § 6 ust. 4 Statutu i zgodnie z wnioskami Zespołu Prawnego:
1) rekomenduje na obecnym etapie działania ustawy następujący tryb postępowania:

Czytaj dalej

Bardzo Ważne! - Ustawa Represyjna - naprawiają, co amatorzy świadomie i złośliwie uchwalili!

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 5 maja 2017 r. wprowadzający m.in. w ustawie represyjnej z 16.12. 2016 r. zmianę właściwości wyłącznej Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznającego odwołania od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, organów emerytalnych wojskowych i w MS (więziennictwie).

Czytaj dalej

Odwołania od decyzji ZER MSWiA

W związku z realizacją przez IPN i ZER MSWiA ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. informujemy:

- różne warianty wzorów odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty policyjne, opracowane przez kancelarie prawne na zlecenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP są zamieszczone na stronie internetowej FSSM - (link do strony FSSM znajduje się w dolnej części naszej strony w dziale Partnerzy SKPP),

- na naszej stronie udostępniać będziemy również wzory odwołań innych kancelarii, za ich zgodą, które rekomendujemy z uwagi na ich merytoryczną treść w przedmiotowych sprawach.

Czytaj dalej

Decyzje ZER! Komunikat FSSM RP

ZER w całym kraju rozpoczął przesyłanie decyzji obniżających z dniem 01.10.2017 emerytury i renty na podstawie ustawy represyjnej. Prosimy wszystkich dotkniętych ustawą represyjną o bieżące korzystanie ze strony internetowej FSSM, zapoznawanie się i przekazywanie zwartych tam informacji oraz zgłaszanie i rejestrowanie otrzymywanych decyzji do FSSM (na podstawie zamieszczonych instrukcji) oraz do Zarządu SKPP w przypadku członków Stowarzyszenia!

Skany decyzji:
decyzja I
decyzja II
decyzja III

Przeczytaj komunikat FSSM RP