Termin rozprawy przed "TK" kolejny raz przesunięty!

Komunikat FSSM RP

Nowy, kolejny termin rozprawy przed "Trybunałem Konstytucyjnym": P-4/18 przesunięta na 19 maja 2020 r.

Link do TK

Termin rozprawy przed "TK" przesunięty!

Komunikat FSSM RP

W środę 11 marca 2020 r. Zarząd FSSM otrzymał z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2020 r. godz.11:00.

Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, wyznaczony termin może nie być ostatecznym.

Czytaj na stronie FSSM RP

TK odpowiedział na pytanie FSSM RP!

W odpowiedzi na pytanie FSSM RP o termin wyznaczenia rozprawy dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP, zadane w styczniu 2019 r. Prezes TK udzieliła po ponad roku(!). Komentarz jest zbędny.

Czytaj na stronie FSSM RP

Sąd Najwyższy zrobił unik w sprawie pytań dot. ustawy represyjnej

W nawiązaniu do komunikatu z 18.02.2020 Komisji Prawnej FSSM RP zamieszczonego na naszej stronie, informujemy, że w dniu 19 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił, że w sprawie pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku powinien wypowiedzięć się w składzie poszerzonym do 7 sędziów i to dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

Analiza postanowienia: czytaj na stronie FSSM RP

19 lutego 2020 - pytania dot. ustawy represyjnej w Sądzie Najwyższym

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

W najbliższych dniach (tygodniach) trzy organy państwa, mające chyba największy wpływ na kształt polskiego prawa - Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Sejm RP (wg. kolejności chronologicznej posiedzeń), będą podejmować rozstrzygnięcia w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... w zakresie mającym zasadnicze znaczenie dla tysięcy poszkodowanych jej nowelizacją z 16 grudnia 2016 r., czyli ustawą represyjną.

W kolejnych komunikatach Komisja Prawna będzie przybliżać zakres merytoryczny tematów, którymi będą się te organy zajmować. Ich oceny dokona wówczas, gdy pozna ich treść i uzasadnienia.

W pierwszym komunikacie o tym, co stanie na wokandzie Sądu Najwyższego w dn. 19 lutego br.

Czytaj na stronie FSSM RP

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Wystąpienia i apel Zarządu FSSM RP do nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zablokowania i nieskuteczności sądowej drogi odwoławczej oraz nieprzestrzegania praworządności w Polsce:

Czytaj na stronie FSSM RP

W trzecią rocznicę "uchwalenia" mundurowej ustawy represyjnej: konferencja w Senacie RP i poselski projekt zmiany ustawy emerytalnej

W dniu 16 grudnia 2019 r. - w trzecią rocznicę "uchwalenia" tej "ustawy" Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje będące jej członkami uczestniczyły w godz. 11:00-14:00 w Konferencji nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków, możliwość zmiany" zorganizowanej w sali konferencyjnej Senatu RP przez Koalicyjny Klub Parlamentarny NOWA LEWICA RAZEM i FSSM RP, którą poprowadzili Poseł Andrzej Rozenek, Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki. Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej reprezentował insp. Andrzej Kląskała, Prezes SKPP.

Czytaj dalej

List Andrzeja Rozenka

List byłego pełnomocnika Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka do funkcjonariuszy i żołnierzy objętych ustawą represyjną z 2016 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej. (...)


Pobierz cały list:

Raport o skutkach ustawy represyjnej

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP publikuje Raport opracowany w Zespole Prawnym FSSM RP "O skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016 roku, zwanej II ustawą represyjną, czyli o represjach rządu PiS wobec emerytowanych funkcjonariuszy Policji, Służb Ochrony Państwa, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej" służących w PRL oraz po 1990 roku w III RP" (załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dniu 12.09.2019 r.)

Materiał filmowy na YouTube: "Listy Śmierci" -  reż. Andrzeja Dziedzica, który obrazuje stale rosnące tragiczne skutki wprowadzonej „ustawy represyjnej".

Raport to kompendium wiedzy o ustawie represyjnej.

Warto, by prawdę o hańbie polskiego parlamentaryzmu poznało jak najwięcej Polaków. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych członków i sympatyków - Pobierzcie go i roześlijcie do wszystkich swoich znajomych, zwłaszcza tych "niemundurowych", z prośbą o zapoznanie się z nim i przekazywanie dalej. Pomóżcie zwalczyć kłamliwą propagandę w sprawie tej pseudoustawy i zbudować szerokie poparcie społeczne dla usunięcia jej z polskiego systemu prawnego.

Z poważaniem

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP


Raport do pobrania: