Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ponownie pisze do władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Kolejne pismo przekazano do Juana Fernando Lópeza Aguilara, Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE i autora przygotowywanego  raportu KE dot. praworządności w Polsce.

Pobierz pismo:

Czytaj na stronie FSSMRP

Wcześniejsze wystąpienia FSSM do nowych władz PE na naszej stronie:

"TK" ponownie przesuwa rozprawę!

Komunikat FSSM RP

TK kolejny raz zmienił termin rozprawy w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją - na 15 lipca br. godz. 11:00

Link do TK

"TK"- ustawa represyjna: termin rozprawy kolejny raz przesunięty!

Kolejny, nowy termin rozprawy przed "Trybunałem Konstytucyjnym" w sprawie ustawy represyjnej "P-4/18" - 2 czerwca 2020 r.

Link do TK

Ustawa represyjna w PE

W nawiązaniu do Wystąpienia i apelu Zarządu FSSM RP skierowanego 6 lutego br. do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zamieszczonego na naszej stronie w dniu 14 lutego br., informujemy, że pisma zostały przekazane do Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego.

Czytaj na stronie FSSM RP

Termin rozprawy przed "TK" kolejny raz przesunięty!

Komunikat FSSM RP

Nowy, kolejny termin rozprawy przed "Trybunałem Konstytucyjnym": P-4/18 przesunięta na 19 maja 2020 r.

Link do TK

Termin rozprawy przed "TK" przesunięty!

Komunikat FSSM RP

W środę 11 marca 2020 r. Zarząd FSSM otrzymał z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2020 r. godz.11:00.

Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, wyznaczony termin może nie być ostatecznym.

Czytaj na stronie FSSM RP

TK odpowiedział na pytanie FSSM RP!

W odpowiedzi na pytanie FSSM RP o termin wyznaczenia rozprawy dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP, zadane w styczniu 2019 r. Prezes TK udzieliła po ponad roku(!). Komentarz jest zbędny.

Czytaj na stronie FSSM RP

Sąd Najwyższy zrobił unik w sprawie pytań dot. ustawy represyjnej

W nawiązaniu do komunikatu z 18.02.2020 Komisji Prawnej FSSM RP zamieszczonego na naszej stronie, informujemy, że w dniu 19 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił, że w sprawie pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku powinien wypowiedzięć się w składzie poszerzonym do 7 sędziów i to dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

Analiza postanowienia: czytaj na stronie FSSM RP

19 lutego 2020 - pytania dot. ustawy represyjnej w Sądzie Najwyższym

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

W najbliższych dniach (tygodniach) trzy organy państwa, mające chyba największy wpływ na kształt polskiego prawa - Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Sejm RP (wg. kolejności chronologicznej posiedzeń), będą podejmować rozstrzygnięcia w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... w zakresie mającym zasadnicze znaczenie dla tysięcy poszkodowanych jej nowelizacją z 16 grudnia 2016 r., czyli ustawą represyjną.

W kolejnych komunikatach Komisja Prawna będzie przybliżać zakres merytoryczny tematów, którymi będą się te organy zajmować. Ich oceny dokona wówczas, gdy pozna ich treść i uzasadnienia.

W pierwszym komunikacie o tym, co stanie na wokandzie Sądu Najwyższego w dn. 19 lutego br.

Czytaj na stronie FSSM RP

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Wystąpienia i apel Zarządu FSSM RP do nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zablokowania i nieskuteczności sądowej drogi odwoławczej oraz nieprzestrzegania praworządności w Polsce:

Czytaj na stronie FSSM RP