W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


List posła Andrzeja Rozenka do funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z 2016 roku oraz całego środowiska mundurowego

Warszawa, 16.01.2021 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Te comiesięczne listy stały się już tradycją, w kolejnych omawiałem sytuacje represjonowanych i wszystko co mogło mieć na nią wpływ.

Dziś zacznę od nieco szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową świadomość. Narzędzia te mogą być wykorzystywane zarówno w dobrych sprawach (np. zrzutki internetowe na osoby potrzebujące, akcje takie jak WOŚP Jurka Owsiaka, czy szybka pomoc dla cierpiących zwierząt), jak i w sprawach złych (teorie spiskowe, cyber-wojny, rasizm, faszyzm, homofobia). Dlatego, moim zdaniem, słowem kluczem początku XXI wieku jest „MANIPULACJA”. To słowo nabiera nowego, bardzo groźnego znaczenia.

Czytaj dalej

List otwarty ministrów do sędziów TK

Dwaj opozycjoniści w okresie PRL, a po przemianach ustrojowych Ministrowie Spraw Wewnętrznych RP - Henryk Majewski i Andrzej Milczanowski, którzy od uchwalenia ustawy represyjnej w grudniu 2016 r. stanowczo sprzeciwiają się jej zapisom, wystąpili z Listem Otwartym do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, apelując o uznanie jej za sprzeczną z Konstytucją RP.

Czytaj na stronie FSSM RP

Sprawy sądowe represjonowanych po uchwale SN

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Po uchwale SN z 16 września 2020 r. mówiącej o konieczności dokonywania przez sądy indywidualnej oceny przebiegu służby byłych funkcjonariuszy przed 1990 r. mogącej mieć wpływ na obniżenie im świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w sądach okręgowych zapadły już pierwsze decyzje.

Mamy niestety wrażenie, że w niektórych przypadkach nie są one w pełni zgodne z ww. uchwałą.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Uchwała Sądu Najwyższego

"Sąd Najwyższy - w państwie prawnym nie może być odpowiedzialności zbiorowej" - czytaj na stronie FSSM RP

Nie dla odpowiedzialności zbiorowej! Znaczenie uchwały SN z 16 września 2020 w praktyce

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Po uchwale SN z 16 września 2020 r. o konieczności sądowej analizy indywidualnego  przebiegu służby każdego z byłych funkcjonariuszy pod kątem pełnienia jej na rzecz tzw. „państwa totalitarnego", wśród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. zapanował niekłamany optymizm, a z niektórych wpisów internetowych płynie nawet hurraoptymizm. Otóż, musimy ten optymizm nieco stonować. Niestety.

Czytaj na stronie FSSM RP

Posiedzenie TK w dniu 11.09.2020 odwołane!!!

Piątkowe (11.09.20) posiedzenie TK w sprawie ustawy represyjnej zostało ODWOŁANE!!!

W ostatniej chwili, bez wcześniejszych zapowiedzi i bez podania przyczyn, 3. część posiedzenia TK w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. została przełożona na dzień 6 października 2020 r. godz 11:00.

List otwarty do sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy".

List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

Czytaj list otwarty na stronie FSSM RP

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ponownie pisze do władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Kolejne pismo przekazano do Juana Fernando Lópeza Aguilara, Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE i autora przygotowywanego  raportu KE dot. praworządności w Polsce.

Pobierz pismo:

Czytaj na stronie FSSMRP

Wcześniejsze wystąpienia FSSM do nowych władz PE na naszej stronie:

"TK" ponownie przesuwa rozprawę!

Komunikat FSSM RP

TK kolejny raz zmienił termin rozprawy w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją - na 15 lipca br. godz. 11:00

Link do TK