W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Relacja ze spotkania sekcji łowiecko-wędkarskiej 7 marca 2013

W ramach stowarzyszeniowego cyklu „Aktywni Inaczej” oraz działalności Sekcji Łowiecko-Wędkarskiej Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej odbyło się w dn. 7 marca 2013 r. spotkanie z insp. Zbigniewem Jaśkiewiczem, wiceprezesem SKPP, działającym po odejściu ze służby w Policji w Państwowej Straży Łowieckiej.

Gośćmi spotkania, zaproszonymi przez insp. Jaśkiewicza, byli szefowie dolnośląskich struktur powoływanych przez wojewodę: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Dariusz Olejniczak oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Dariusz Dżegniuk. Panowie Komendanci nakreślili historię swych służb w kraju i województwie, omówili ustawowe zakresy, obowiązki i uprawnienia służb, a w tym: kontrole i wykrywanie naruszeń prawa – wykroczeń i przestępstw, prowadzenie postępowań i nakładanie mandatów, współdziałanie z Policją i innymi służbami oraz wzajemne pomiędzy swymi służbami. Wszystko to podporządkowane jest funkcjom przeciwdziałania kłusownictwu leśnemu i rybackiemu na wodach śródlądowych oraz szkodnictwu przyrodniczemu i ochronie środowisk naturalnych. Opierając się o przepisy prawa łowieckiego insp. Jaśkiewicz omówił podstawowe pojęcia z zakresu przestępczości łowieckiej koncentrując się na charakterystyce kłusownictwa. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono policyjnych myśliwych, a przy tym osób funkcyjnych w swych macierzystych kołach oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zarówno przedstawiciel Wydziału Prewencji podinsp. Bogusław Papis, Zastępca Naczelnika Sztabu Policji podinsp. Jerzy Cygan oraz Komendant Powiatowy w Trzebnicy mł. insp. Marek Bugajski mówili o zagrożeniach kłusownictwem, współdziałaniu i aspektach bieżącej współpracy oraz potrzebie szerokich szkoleń w  kołach łowieckich i wędkarskich a także wśród policjantów z uwagi na specyfikę, różnorodność i szczegółowość przepisów prawa łowieckiego, o ochronie przyrody, wód, lasów, o rybactwie czy sposobie wykonywania polowania np. w powiązaniu z ustawą o broni.

Można uznać, że nawet ożywiona dyskusja, zadawanie pytań i rozstrzyganie wątpliwości nie wyczerpały interesującego tematu.

Zdjęcia ze spotkania:

Więcej po zalogowaniu.