W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 5 (158) maj 2018

Ciekawy dla kryminalistyków, ale nie tylko, jest artykuł  „DNA z kości”. Jak tytuł wskazuje chodzi szczególnie o identyfikację śladów w sprawach, w których staje się bezradnie wobec ludzkich szczątków. Dział prawny przynosi tym razem opracowanie o „królowej dowodów” (słusznie w tytule ze znakiem zapytania), czyli o wyjaśnieniach podejrzanych i ocenie tych wyjaśnień.

Podobnie jak miesiąc wcześniej numer zawiera bogate materiały dotyczące Archiwum X i kolejnych spektakularnie wyjaśnianych, zagadkowych dotąd, spraw.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” maj 2018

Osoby zainteresowane ochroną dóbr kultury powinien też zaciekawić artykuł „Na tropie skarbów” – o archeologicznych znaleziskach z udziałem policyjnych wodniaków. Rowerzystom przyda się przypomnienie o ich obowiązkach, a także w tym aspekcie o obowiązkach kierowców wobec rowerzystów. A materiał o 25-leciu ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności to także przypomnienie o obowiązku jej przestrzegania.

opr. MB

"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"