W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.
W dniu 21 czerwca 2018 r. zginął tragicznie nasz Kolega,
członek Zarządu Warszawskiego Oddziału
Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

mł. insp. Robert Makowski

wiceburmistrz Wołomina, długoletni i zasłużony funkcjonariusz Policji,
młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku,
były Komendant Powiatowy Policji w Wołominie.

Stowarzyszenie, środowisko policyjne i samorządowe traci w Zmarłym
ofiarnego i doświadczonego oficera i społecznika. Miał 54 lata!

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa Rodzinie i Bliskim
naszego Kolegi wyrazy głębokiego współczucia.