W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Pożegnanie mł. insp. Roberta Makowskiego

27 czerwca 2018 r. w Wołominie w asyście policyjnej pożegnano naszego Kolegę mł. insp. Roberta Makowskiego byłego Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, a ostatnio zastępcę burmistrza w Wołominie.

W uroczystościach pogrzebowych z policyjnym ceremoniałem udział wzięli Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. Marek Ujazda oraz kadra kierownicza, policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przedstawiciele kierownictwa Komedy Stołecznej i warszawskich komend rejonowych, koledzy i przyjaciele z innych jednostek oraz ze Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Wołomina, powiatu, gmin oraz organizacji społecznych. W ciepłych słowach Zmarłego pożegnała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. W imieniu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej wieńce złożyły delegacje Zarządu stowarzyszenia oraz warszawskiego oddziału SKPP w składzie insp. Andrzej Kląskała, mł. insp. Leszek Kulik, insp. Jan Strzeliński, mł. insp. Stefan Dziewulski, nadkom. Marek Kujawa i mł. insp. Sławomir Ołdakowski.

Artykuł w Stołecznym Magazynie Policyjnym, nr 7/2018