W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 9 (162) wrzesień 2018

Wydaje się, że powinno się sprawdzić tworzenie jednolitych etatowych komórek do spraw wykroczeń. Oznacza to bowiem odciążenie dużej części policjantów i powierzenie tych spraw wyspecjalizowanym wykroczeniowym „dochodzeniowcom”. „Policyjny pitawal” przywołuje w artykule „Granica w ogniu” najtragiczniejszy epizod w międzywojennej historii polskiej policji – napad na Stołpce w 1924 r. na wschodnim pograniczu na tle w ogóle sytuacji i zabezpieczenia granicy polsko-bolszewickiej przed prowokacjami i sabotażystami.
W dziale prawnym opracowanie dotyczące prawnych aspektów przeszukania mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu. Zwracamy uwagę na przegląd policyjnych orkiestr („Muzyka łagodzi obyczaje” – prawda!), w którym poczesne miejsce zajmuje Orkiestra KWP we Wrocławiu. 

„Stołeczny Magazyn Policyjny” wrzesień 2018

Ciekawy jest artykuł o profilowaniu, to znaczy o tworzeniu profilu psychologicznego sprawcy skomplikowanego przestępstwa przez profilera-psychologa. Jest to zabieg śledczy odgrywający dużą rolę szczególnie na Zachodzie, u nas stosunkowo mało popularny i często kwestionowany przez starych „wyjadaczy” służb kryminalnych. „Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji” - to tytuł materiału z jednej strony pożytecznego, ale z drugiej strony takiego, że nawet nie chce się go komentować. O grzechach resortu  w tym zakresie przez całe dziesięciolecia można byłoby napisać książkę. Można tylko wyrażać nadzieję, że coś się zmieni.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"