W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Listopadowy numer "Dylematów Policyjnych"

Listopadowy numer (listopad 2018, nr 11) „Dylematów Policyjnych”. Tytuł na pierwszej stronie, „wytłuszczony” – „Przestępczość nieletnich” – bardzo słuszny, jeśli chodzi o podkreślenie wagi problemu. Od dawna w kryminologii obecny jest pogląd, że źródła przestępczości tkwią w przestępczości nieletnich.

Spośród różnorodności tematów polecamy nieco większe opracowania dotyczące spraw ruchu drogowego pióra panów Ryszarda Piaseckiego i Tomasza Kapłona. My też – podobnie jak wałbrzyska policja – jesteśmy dumni z pani Ireny Raszki, która pisze i wydaje teksty dla dzieci. To ładny przykład możliwości bardzo twórczego życia obok wyłącznie służbowego. Stowarzyszenie w swych wiadomościach między innymi relacjonuje wizytę we Wrocławiu na zaproszenie właśnie Stowarzyszenia gen. Adama Rapackiego. Felieton „do refleksji” tym razem pod tytułem „Pic i fotomontaż”, przede wszystkim o współczesnej nobilitacji kłamstwa.

MB

DylematyPolicyjne.pl