W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 8 (161) sierpień 2018

Numer zdominowały relacje z obchodów centralnych i na terenie kraju Święta Policji 2018 oraz związanych z tymi obchodami nominacji. Czynnych policjantów zainteresuje strona o ochronie prawnej policjantów, czyli o tym, co zawsze kulało i co – jak widać, słychać i czuć – kuleje nadal. Dobra rada, że trzeba „dochodzić sprawiedliwości” nie zastąpi konieczności systemowych zmian i obowiązków resortu w tym względzie. Coś w policyjnego kalendarium: w 1928 r. ówczesny komendant główny Policji Państwowej zobowiązywał swoich podwładnych do grzeczności na służbie.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” sierpień 2018

„Seniorze nie daj się! – to akcja stołecznej policji, Straży Miejskiej i Związku Banków Polskich mająca służyć przeciwdziałaniu wyłudzeniom od naiwnych i bezbronnych seniorów przez zorganizowanych cwaniaków metodami „na wnuczka”, ale także wieloma innymi. Akcja pożyteczna i – lepiej późno niż wcale, bo w zeszłym roku kwota wyłudzeń wyniosła prawie 19 milionów zł. Uwagę może także przykuć artykuł o wakacyjnej nonszalancji nad wodą podający światowe statystyki utonięć. Niech to będzie przestroga, przynajmniej na przyszły rok.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"