W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2019, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Niezaprzeczalnym atutem miesięcznika jest fakt, że „Dylematy” współredagowane są przez policjantów z różnych jednostek, co sprawia, iż bliskie są realiom służby. Na przykład w numerze bieżącym znajdujemy aż 16 takich publikacji, nie licząc stałej kolumny „Oficerowie prasowi informują”.

Z innych materiałów polecamy drugą część większego opracowania o problemach głównie wrocławskiego ruchu drogowego „Za mało inwestycji”. Stowarzyszenie informuje tym razem o interesującej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, w której ma współudział poprzez uczestnictwo swoich członków mł. insp. Wojciecha Dudka w roli referenta tematu o współczesnych zagrożeniach terroryzmem na terenie uczelni oraz mł. insp. Zbigniewa Beczyńskiego. Pozostaje felieton „do refleksji” – wprawdzie pod tytułem „Suchy pedalaż”, ale wcale nie o nauce jazdy samochodem.

MB

DylematyPolicyjne.pl


Przypominamy, że pełna, elektroniczna wersja wydania Dylematów Policyjnych dla członków SKPP jest dostępna w dziale "Prasa resortowa" po zalogowaniu.