W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi!

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. w sprawie odwołania por. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej z 2016 r.
Por. Wojciech Raczuk w 1982 roku jako funkcjonariusz MO Wydziału Kryminalnego w Białej Podlaskiej, w pościgu za bandytą został postrzelony z broni maszynowej. Po tym zdarzeniu został mianowany na stanowisko Zastępcy Kierownika Komisariatu w Łosicach ds. polityczno-wychowawczych i przeniesiony na rentowe zaopatrzenie w związku z pełnioną służbą. Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 spowodowała obniżenie świadczenia - renty o 2/3 do kwoty 854 zł netto.

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej w sprawie odwoławczej por. Wojciech Raczuka, przy wsparciu współpracującego ze Stowarzyszeniem radcy prawnego Krzysztofa Bąka, na podstawie art 8 w zw. z art. 63 kpc przekazało do Sądu Okręgowego w Lublinie swoją opinię - istotny dla sprawy pogląd w przedmiotowej sprawie, wspierający represjonowanego funkcjonariusza. Opinię otrzymali również pełnomocnik odwołującego Aleksandra Karnicka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ZER MSWiA.

Gratulujemy!!!


Pełna relacja z posiedzenia Sądu Okręgowego: Facebook

Więcej na stronie FSSMRP

Historia por. Wojciecha Raczuka w mediach:

Na portalu Gazeta.pl

Artykuł na portalu Onet.pl

W Parlamencie Europejskim o represjach wobec emerytów mundurowych: YouTube (relacja por. Raczuka od 1:24 min.)

Artykuł na naszej stronie: "Informacja FSSM RP: W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej", str. 7: