W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Listopadowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (listopad 2019, nr 11) „Dylematów Policyjnych”. „O buspasach i szczęśliwym mieście”, „Wyposażenie funkcjonariuszy policji”, „Dziadek przed komputerem”, „Odcinkowy pomiar prędkości”, „Jazda po zmroku” – to przegląd problemów numeru i zarazem tytułów ze strony tytułowej, których rozwinięcie można znaleźć wertując „Dylematy”.

Policzyliśmy – oprócz strony „Oficerowi prasowi informują” numer wypełniony jest też trzynastoma publikacjami autorstwa czynnych policjantów lub pochodzącymi bezpośrednio od nich. To dobrze świadczy o bieżącej i żywej współpracy redakcji z policją. Natomiast o uczczeniu chrztu bojowego pod Lenino (76 rocznica!) przeczytać można na stroniczce Stowarzyszenia. Kolejny skandal w polskim sądownictwie i więziennictwie to temat felietonu „do refleksji” – niechże czytający wyciągnie sobie jakiś wniosek moralny

MB

DylematyPolicyjne.pl