W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Pożegnanie inspektora Policji Tadeusza Kruczyńskiego

W dniu 15 listopada 2019 r. w Lubinie, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, pożegnano insp. Tadeusza Kruczyńskiego byłego komendanta wojewódzkiego Policji w Legnicy w latach 1991–2000.

W uroczystości pogrzebowej, w asyście kompanii honorowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, uczestniczyły delegacje kierownictwa Komend Powiatowych Policji w Lubinie i Jaworze, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz grono przyjaciół, kolegów, współpracowników i podwładnych z okresu służby. Sylwetkę Zmarłego, jego drogę służbową i przymioty osobiste przybliżył insp. Franciszek Pisarski, były przełożony Zmarłego i wcześniejszy komendant wojewódzki Policji w Legnicy. W imieniu Stowarzyszenia wieniec złożyli: prezes Zarządu insp. Andrzej Kląskała oraz mł. insp. Henryk Czum i mł. insp. Marek Rzęsista, byli komendanci Policji z Jawora i Polkowic.  Kondolencje najbliższym insp. Tadeusza Kruczyńskiego w imieniu Policji przekazał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie nadkom. Andrzej Barna.