W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 12 (177), grudzień 2019

W numerze mamy ciekawostkę techniczną – artykuł z zakresu ścigania cyberprzestępczości. Chodzi o odczyt danych z urządzeń mobilnych, a w szczególności takich jak np. telefon komórkowy – wykonanie tzw. chip-off, tzn. odseparowanie kości pamięci (zawierającej dane) od płyty głównej. W dziale prawnym druga część czyli ciąg dalszy omówienia art. 39 (konkretnie ust. 2) ustawy o Policji, o zawieszeniu w czynnościach służbowych. Z kolei ciekawostka historyczna z „Policyjnego kalendarium”. 90 lat temu komendant główny Policji Państwowej podpisał okólnik dotyczący obsady stanowisk komendantów posterunków. Polecił wówczas „starannie dobierać na te stanowiska ludzi rutynowanych, energicznych i sprężystych”. Racja, dyrektywa powinna być ciągle powtarzana, także współcześnie.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” grudzień 2019

Nie sądzimy, żeby szanowni czytelnicy (a szczególnie kierowcy) stołecznego periodyku byli – mówiąc kolokwialnie – niekumaci. Na wszelki jednak wypadek polecamy w tym numerze rysunki ilustrujące jak tworzyć korytarz życia i jak stosować jazdę na suwak, co obowiązuje już od 6 grudnia 2019 r. Dla zainteresowanych oczywiście poza tym miesięczny przegląd pracy warszawskiego garnizonu.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"