W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia. 

Z głębokim żalem informujemy,

że zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Przełożony,

członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

inspektor Policji w stanie spoczynku

Bogdan Zuba

były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

do spraw administracyjno-gospodarczych,

człowiek niekwestionowanych zasług i nieposzlakowanej prawości.

Cześć Jego pamięci!

Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej