W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo”

 „Prawo a bezpieczeństwo”: I Wideokonferencja Naukowa organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w dniu 7 października 2020 w godz. 11:00-15:00 pod patronatem honorowym:
- Komendanta Stołecznego Policji,
- Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
- Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie  Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zaprasza na I Wideokonferencję Naukową „Prawo a bezpieczeństwo”, która odbędzie się dnia 7 października 2020 r. w godz. 11.00 -15.00.  W programie wykłady na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w księgowości, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostaną także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz luki regulacyjne w obszarze cybertożsamości.

Z inicjatywy Zarządu Warszawskiego Oddziału SKPP, Stowarzyszenie jest współuczestnikiem  w konferencji, a wśród prelegentów Wideokonferencji wykłady poprowadzą m.in. członkowie SKPP:

insp. dr Jarosław Konończuk - Bezpieczeństwo publiczne,
mł. insp. Zbigniew Beczyński - Inicjatywy edukacyjne w zapobieganiu przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych.  

Zapraszamy do uczestnictwa w wideokonferencji - zgłoszenie uczestnictwa należy przesyłać do dnia 2 października 2020 r.

Program konferencji: