W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Sprawy sądowe represjonowanych po uchwale SN

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Po uchwale SN z 16 września 2020 r. mówiącej o konieczności dokonywania przez sądy indywidualnej oceny przebiegu służby byłych funkcjonariuszy przed 1990 r. mogącej mieć wpływ na obniżenie im świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w sądach okręgowych zapadły już pierwsze decyzje.

Mamy niestety wrażenie, że w niektórych przypadkach nie są one w pełni zgodne z ww. uchwałą.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP