W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


IV Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo Obiektów Antropogenicznych"

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, partner SKPP, razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w 15-16 kwietnia 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
  • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Do Patronatu Honorowego zostali zaproszeni rektorzy wyższych uczelni w Polsce i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów uczelni wyższych i instytutów naukowych.

W programie konferencji zaplanowano wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej w części dotyczącej bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, czyli obiektów wytworzonych przez człowieka. Jest to tematyka odnosząca się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zabezpieczeń pomieszczeń dla ludzi i wymagających nadzorowania pomieszczeń przeznaczenia specjalistycznego.