W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Apel - oddaj krew

Ostatnio zauważalne są poważne braki wszystkich grup krwi. Stwarza to poważne problemy w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Na prośbę Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWP we Wrocławiu publikujemy Apel o oddawanie krwi oraz prośbę o jego rozpropagowanie. Braki krwi występują obecnie na terenie całego kraju! Informacji udzielają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i ich oddziały oraz na stronie www.twojakrew.pl

Apel HDK