W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


insp. Jan Stanisławski

W dniu 11.07.2014 r. na cmentarzu w Legnicy odbył się pogrzeb inspektora Jana Stanisławskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy w latach 1999-2003, odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb zgodnie z ceremoniałem policyjnym odbył się w asyście kompani honorowej oraz orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Cześć Jego pamięci.