W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Spotkanie z wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu

W dniu 30 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej insp. Andrzej Kląskała oraz mł. insp. Marek Biziuk uczestniczyli w spotkaniu wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji Panem insp. dr. Rafałem Batkowskim.

W trakcie spotkania przedstawiono Komendantowi Wojewódzkiemu informację o zakresie działalności Stowarzyszenia i bieżących przedsięwzięciach. Omówiono i uzgodniono wstępnie założenia współpracy oraz udział członków Stowarzyszenia z Koła SKPP Wielkopolska w zbliżających się obchodach Święta Policji i uroczystościach wojewódzkich oraz powiatowych w jednostkach garnizonu wielkopolskiego.