W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


insp. Grzegorz Chirowski

Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi


 

 

 

Wywiad z 18 grudnia 2015 r., przeprowadzony przez redakcję "Dylematów Policyjnych", który ukazał się w numerze 1/2016 miesięcznika 

"Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi to obszar blisko 576 km2, w skład powiatu wchodzą gminy miejskie Złotoryja, Wojcieszów, gmina miejsko-gminna Świerzawa, gminy Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja oraz miasta Złotoryja, Świerzawa i Wojcieszów. Obszar powiatu zamieszkuje ponad 44 000 mieszkańców. Jednostka, którą zarządzam ma 95 etatów policyjnych oraz 18 etatów cywilnych. Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi, w której kończę swoją 32 letnią służbę jest wysoko oceniana przez jednostkę nadrzędną pod kątem oceny wykrywalności. W garnizonie dolnośląskim w kategorii porównywalnych jednostek, zajmujemy czołowe miejsce. Ocena społeczna i zaufanie do funkcjonariuszy tutejszej Komendy jest również na wysokim poziomie."

"Do służby wstąpiłem w kwietniu 1984 roku. Przez pierwsze lata swojej służby zdobywałem doświadczenie w pionie prewencji oraz sztabie Policji. W 2003 roku zostałem powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu I Policji Zabobrze w Jeleniej Górze. Następnie w latach 2003-2006 byłem Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu. W latach 2006-2007 byłem Komendantem Powiatowym Policji w Lwówku Śląskim, a w latach 2007-2013 byłem Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu. Od sierpnia 2013 roku objąłem stanowisko Komendanta Powiatowego w Złotoryi."

"W poprzednich jednostkach czynnie uczestniczyłem w przedsięwzięciach, mających na celu organizację i współdziałanie Policji Polskiej i Niemieckiej w strefie przygranicznej. Inspirowałem działania związanie z dofinansowaniem przedsięwzięć (zarówno operacyjnych jak i prewencyjnych) na rzecz poprawy bezpieczeństwa na styku trzech państw."

"Posiadam Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznakę „Zasłużony Policjant”, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Złotą Odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”."

"Podejmowane przeze mnie działania społeczne nie wiążą się tylko z pełnioną funkcją. Od lat jestem Honorowym Dawcą Krwi odznaczonym przez PCK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu."

"Moim największym hobby jest sport. Od lat czynnie uprawiam tenis ziemny oraz koszykówkę. Obok sportowych zainteresowań chciałbym wspomnieć o moim zamiłowaniu do literatury fantastycznej oraz filmów tego gatunku, a w szczególności sagi „Gwiezdnych wojen”."

"Zawsze liczyłem się ze z opiniami starszych kolegów, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w czasie wieloletniej służby. Uważam, że możliwość współpracy, czerpania z wiedzy doświadczonych funkcjonariuszy jest nieodłącznym elementem pracy każdego policjanta. Cenię sobie spotkania z emerytowanymi komendantami oraz naczelnikami, bo są one zawsze inspirujące, mają miłą oprawę. Pozwalają na wspomnienia i dyskusje nie tylko o tym, co było, ale również o bieżących problemach, które mamy w pracy. Dotyczą przecież bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkania te pozwalają również na zaprezentowanie swoich zainteresowań i umiejętności, które tak naprawdę możemy rozwijać dopiero po przejściu na emeryturę."