W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Uroczyste pożegnanie ze służbą członków Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W dniu 18 stycznia br. w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kilkunastu oficerów wyższe kadry policji garnizonu dolnośląskiego,  komendantów powiatowych i naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej oraz ich zastępców, w związku z zakończeniem służby w Policji i przejściem w stan spoczynku, zgodnie z ceremoniałem policyjnym pożegnał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński.
Pożegnaniu towarzyszyło uroczyste przekazanie stanowisk i obowiązków przez odchodzących ze służby naczelników KWP ich następcom.

Wśród żegnanej kadry, podziękowania za wieloletnią i znaczoną sukcesami służbę odebrali przechodzący w stan spoczynku członkowie SKPP:

insp. Marek Bugajski, Komendant Powiatowy Policji w Oławie,
insp. Grzegorz Chirowski, Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi,
insp. Bogdan Kujawiak, Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
mł. insp. Jan Kupczak, Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu,
mł. insp. Mirosław Mulczyk, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu,
mł. insp. Leszek Rojek, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu,
mł. insp. Artur Krawczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Uroczyste przekazanie stanowisk i obowiązków oraz mianowanie następców odchodzącej kadry KWP we Wrocławiu.

Zobacz przemówienie Komendanta Wojewódzkiego nadinsp. Wojciecha Ołdyńskiego na naszym kanale YouTube.


Odchodzących z służby czynnej członków Stowarzyszenia uhonorował także Zarząd SKPP. Życzenia  dalszej twórczej aktywności społecznej i publicznej oraz pamiątkowe tabliczki przekazali członkowie zarządu i pełniący dalej służbę koledzy. Zarząd przyjął z satysfakcją deklarację wszystkich uczestników spotkania, ze ich dotychczasowa aktywność zawodowa zostanie zastąpiona większym zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia i na rzecz policyjnego środowiska zawodowego.

Uroczystości zakończenia służby w Policji i przekazania jednostek następcom odchodzących komendantów odbyły się również w Komendach Powiatowych Policji. Uroczyste przekazanie  jednostki w dniu 15 stycznia br. miało m.in. miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie i Złotoryi, gdzie z załogami pożegnali się Panowie Komendanci insp. Marek Bugajski i insp. Grzegorz Chirowski. W dniu 29 stycznia br. uroczyste pożegnanie ze Sztandarem Jednostki  nastąpiło w KPP w Jaworze, gdzie komendant insp. Bogdan Kujawiak w obecności władz powiatowych i samorządowych przekazał kierownictwo i Sztandar Jednostki nadkom. Jackowi Wysockiemu nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze.


Uroczyste zdanie i objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w:

Oławie (1) (2)
Złotoryi (1) (2)
 Jaworze