W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Członek SKPP w składzie Rady Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z satysfakcją informuje, że wieloletni członek Stowarzyszenia, nasz kolega mł. insp. Zdzisław Mirecki, były zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim, powołany został przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w skład Rady Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu na kadencję w latach 2016-2020.

W 12-osobowej radzie zasiadają ponadto dwie osoby z Warszawy i dziewięć osób z różnych instytucji z Wrocławia, do kompetencji których należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności w zakresie jego działalności wystawienniczej, wydawniczej i konserwatorskiej, a także dydaktyczno-oświatowej wśród młodzieży. Warto nadmienić, że w 2016 roku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu obchodzi 95-lecie istnienia.
Gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy powodzenia i satysfakcji z działalności w Radzie Muzeum.


Informacja na stronie Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Biogram mł. insp. Zdzisława Mireckiego w "Encyklopedii Policji"