W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Majowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (maj 2016) „Dylematów Policyjnych”. Nr 200! – tak, tak – dwusetny! Gratulujemy Redakcji i Wydawcy i życzymy interesujących tekstów, wiernych i zainteresowanych czytelników oraz doczekania się następnych okrągłych jubileuszy! Ale gratulujemy także strukturom Policji oraz środowisku policyjnemu takiego sojusznika, przyjaciela i partnera, jakim są właśnie „Dylematy”.

Przy tak pięknym jubileuszu nie wyróżniamy żadnego tekstu, choć zwracamy jedynie uwagę w „Sylwetkach SKPP” na rozmowę z zastępcą komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze mł. insp. Piotrem Wałczykiem. A o tym, co zaserwowano „do refleksji” najlepiej się przekonać czytając tekst. Polecamy.

MB

Przypominamy członkom SKPP o odbiorze gazet w Zarządzie i jednostkach.

DylematyPolicyjne.pl

Sylwetki SKPP