W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej z kwietnia i maja 2016

Odłożyła się spora porcja prasy resortowej. Ponieważ aktualności mają to do siebie, że się szybko dezaktualizują, więc skoncentrujmy się publikacjach problemowych.

„POLICJA 997 nr 4 (133) kwiecień 2016 r. i nr 5 (134) maj 2016 r.

W pierwszym z numerów warto zwrócić uwagę na rozprawkę o terroryzmie „Oblicza zamachu”, na artykuły: o historii policji, bo o przepisach koszarowych PP „Na miarę czasu”, o cyberprzestępczości „Polowanie na pedofila” i o ważnych dla dochodzeniowców zmianach w procedurze karnej „Nowela kwietniowa”. Natomiast przegląd następnego numeru można zacząć od kontynuacji wspomnianych zmian proceduralnych „Nowela kwietniowa cd.”, po czym przejść do statystycznych wyników IX edycji Polskiego Badania Przestępczości „Oceny i oczekiwania”, przeczytać rozmowę z dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji „Nowe technologie dla Policji”, artykuł właśnie z zakresu kryminalistyki „Skaning laserowy” oraz rozważania prof. Kuby Jałoszyńskiego o brakach w rozwiązaniach formalnoprawnych dotyczących użycia broni palnej „Problem można rozwiązać”. W miesięczniku tym z całą pewnością i niezmiennie można polecać ciekawskim stałe „Policyjne kalendarium HISTORIA”.
Strona internetowa miesięcznika

„Stołeczny Magazyn Policyjny” kwiecień 2016 i maj 2016

W numerze kwietniowym zainteresowani mogą znaleźć między innymi materiał z zakresu savoir vivre'u „Ceremoniał policyjny – tytułowanie osób”, artykuł o konsekwencjach gapowiczostwa „Przekazywanie kontrolerom danych osobowych „bezbiletowców” przez Policję” oraz cykliczną stronę „Co nowego w prawie?”. Z kolei w maju jest nawet komiks dla starszych ludzi z kampanii informacyjnej KSP i warszawskich instytucji komunikacyjnych „Nie daj się oszukać „na policjanta”!”, a poza tym duży artykuł poświecony prawu i planowanym zmianom w prawie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych „Prawo dla „bezzałogowców”. Chodzi oczywiście o popularne drony i gwałtowny rozwój tego lotnictwa.
Strona internetowa magazynu

„BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” Nr 1 (58) 2016 kwiecień 2016 r.

Niewątpliwie numer zdominowały materiały dotyczące jedności i konieczności jedności środowiska policyjnego i w ogóle służb mundurowych. Jest więc rozmowa z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisławem Czarneckim, relacja ze spotkania przedstawicieli środowisk służb mundurowych a także list Federacji do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący rozpowszechniania nieprawdziwych danych o sytuacji byłych funkcjonariuszy. Są także przytoczone dane dotyczące struktury świadczeń emerytalno-rentowych z odpowiedzi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW na zapytanie Federacji.
Strona internetowa biuletynu

Opracował MB