W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 6 (135) czerwiec 2016 r.

Numer otwiera rozmowa z nowym komendantem głównym Policji. Można jedynie życzyć nowemu szefowi policjantów powodzenia i realizacji zamierzeń modernizujących naszą formację. Jeśli w numerze mowa o zmianach w służbie dzielnicowego, to nieśmiało przypominamy, że mówi się o tym już dziesiątki lat.

Można nawet zadać pytanie: kto zna swego dzielnicowego? Uwagę przykuwają materiały CBŚ i komend wojewódzkich dotyczące poszukiwań celowych i efektów w tym zakresie. W części „prawnej” znajdziemy omówienie projektów legislacyjnych zmian w prawie o ruchu drogowym. A w „Policyjnym kalendarium” przypomnienie: w 1976 r. trzecią nagrodę w konkursie literackim na powieść sensacyjno-obyczajową otrzymał nieżyjący już przyjaciel naszej służby i autor wrocławskiego pitavala red. Bogdan Daleszak. Poza tym – sporo aktualności. Numer ciekawy.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” czerwiec 2016

Przeskoczymy od razu aktualności i artykuły dotyczące wyłącznie stołecznego garnizonu. Na stronach „Warto wiedzieć” znajdziemy publikacje o tytułowaniu osób w korespondencji oficjalnej, o strategii walki z oszustwami kartowymi w branży turystycznej i o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez pełniących funkcje publiczne.

Opr. MB


"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"