W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej - lipiec 2016

„POLICJA 997” nr 7 (136) lipiec 2016 r.

W numerze warto zwrócić uwagę na „Kulisy sukcesu”, dwustronicowy opis (z nadtytułem „Zespołowa praca policjantów”) poszukiwań i ujęcia wrocławskiego „bombera”. Warte przeczytania są publikacje – coraz bardziej aktualne – o cyberprzestępczości i cyberpolicjantach oraz o terroryzmie.

W części poświęconej prawu i orzeczeniom sądów administracyjnych ważne dla zainteresowanych może być – to tytuł tego artykułu - „Zaświadczenie o pełnieniu służby w szczególnych warunkach”. Z „Policyjnego kalendarium” wynotowujemy ciekawostkę, że w 1926 r. w trosce o zdrowie policjantów wszystkie policyjne posterunki wyposażono w termometry do pomiaru ciepłoty ciała, a także fakt z 1996 r., bo wówczas w dniu 24 lipca po raz pierwszy w Polsce obchodzono Święto Policji.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” lipiec 2016

Wielką zaletą tego periodyku – istotną dla warszawskiego środowiska policyjnego – jest to, iż prezentuje różnorodne aspekty policyjnej służby i pracy oraz sylwetki pełniących ją lub wykonujących policjantów i pracowników cywilnych. Można się więc dowiedzieć – na przykład w omawianym numerze – nie tylko o służbie „kryminalnych”, ale także o policjantach obsługujących „specpocztę” (tytuł z okładki: „Specpoczta zawsze na czas”!) lub o pracy pań w punkcie obsługi interesanta.

Opr. MB


"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"