W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej - sierpień 2016

Wiwat policja, wiwat wszystkie stany! Są w przeglądanych periodykach relacje rocznicowe, bo z obchodów Święta Policji, są pochwalne – i słusznie – teksty o wzorowych działaniach policjantów zabezpieczających szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Oprócz aktualności zwracamy więc uwagę na tematy ponadchwilowe.

„POLICJA 997” nr 8 (137) sierpień 2016 r.

Miesięcznik drukuje ciekawe materiały o Afganistanie i walce z terroryzmem, a w dziale „PRAWO” artykuł o pouczaniu o prawach i obowiązkach uczestników postępowania jako elementach „fair trial” (uczciwego procesu). Spośród faktów historycznych w „Policyjnym kalendarium” odnotowujemy, że 90 lat temu regulowano formalnie nadzór policji nad ruchem drogowym oraz kwestię ryczałtu na buty, które otrzymywali wszyscy funkcjonariusze i pozostawały one ich własnością.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” sierpień 2016

Na kanwie prezentacji stołecznych policyjnych psychologów interesujące są tutaj materiały o roli w ogóle psychologów w policji. Poglądowa i pożyteczna może być nauka, prawie instrukcja, pisania mejli oraz strona „Co nowego w prawie” przynosząca informacje przybliżające nową ustawę o działaniach antyterrorystycznych.

Opr. MB


"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"