W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Październikowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (październik 2016, nr 10) „Dylematów Policyjnych”. Obok tematów stricte policyjnych, drogowych, a w każdym razie związanych z działalnością policji, numer przynosi sporo porad – jak się nie dać oszukać, jak reagować na zakłócanie ciszy nocnej, o tym, żeby nie nadużywać cukru, jak chronić swój dom.

Ten ostatni temat autorstwa naszego kolegi, członka SKPP, mł. insp. Jacka Gałuszki. Są też – co witamy z aprobatą – krytyczne teksty o funkcjonowaniu różnych służb miejskich Wrocławia. W sylwetkach SKPP tym razem prezentuje się mł. insp. Jolanta Jabłońska, szefowa kontroli w dolnośląskiej KWP. A kanwą felietonu „do refleksji” stał się areszt publicystycznie zwany wydobywczym.

MB

DylematyPolicyjne.pl