W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2017, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Wiosna jaka jest, taka jest, każdy widzi i czuje. Zaczniemy więc od tematów wiosenno-drogowych. W tej części numeru można przeczytać o tym, że „coraz więcej motocykli”, także o „komunikacyjnych pomysłach urzędników” i o „wrocławskiej głupocie rowerowej” (to, co w cudzysłowach to zarazem tytuły artykułów). Jeśli cofniemy się ku wcześniejszym stronom, to wśród różnorodności innych informacji przeczytamy jak uzyskać pozwolenie na broń (można ewentualnie komuś doradzić), a kol. mł. insp. Jacek Gałuszka po raz trzeci zapozna nas z bezpieczeństwem imprez masowych.

Jest też informacja Stowarzyszenia o konferencji zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych na temat roli „służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim”. W praktyce wystąpienia na konferencji skoncentrowane były na skutkach represyjnej nowelizacji emerytalnej. „Do refleksji” -  felieton „Powidok”, ale to tekst wcale nie poświęcony jednemu z wybitnych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej. Radzimy więc przeczytać i polecamy oczywiście cały numer.

MB

DylematyPolicyjne.pl