W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 7 (148) lipiec 2017

Zwracamy uwagę na zmiany. „Granatowa rewolucja” to nadtytuł propozycji przyszłego umundurowania. Prototyp munduru wyjściowego jest właśnie granatowy. Ma być dopiero testowany. Zacytujmy zakończenie artykułu: „Dobrze by było, gdyby wszystkie nowe mundury trafiły do Policji na jej 100-lecie. Czas pokaże.”

Druga zmiana dotyczy najstarszego kontratypu prawa karnego. Chodzi o obronę konieczną i omówienie projektu zmian w tej instytucji. Warto zwrócić uwagę na tekst poświęcony negocjatorom policyjnym, szczególnie w związku z 25-leciem ich istnienia w strukturach policji. Rola negocjatorów jest nie do przecenienia w przypadku zagrożeń terrorystycznych i innych niosących w zarodku śmierć i zniszczenia.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” lipiec 2017

Tekstem wiodącym, przedstawiającym kolejny element struktury stołecznej policji jest materiał poświęcony SPAP-owi, czyli Samodzielnemu Pododdziałowi Antyterrorystycznemu Policji w Warszawie. Ta elitarna, wyspecjalizowana, wszechstronnie szkolona jednostka, współpracuje też z wszystkimi innymi mundurowymi strukturami zwalczającymi terroryzm i pojawia się, zabezpiecza oraz likwiduje zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Te chłopaki zasługują na nasze uznanie.

opr. MB


"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"